TOGO

               OTHER WORKS                   ENGRAVING                     BIO                                              
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 Riverberi,

olio e a/s/t, 120x100

             
     

   

2018, La via della speranza,

olio e a/s/t , 120x100

             
     

   

2018, Vegetali e mare,

olio e a/s/t, 120x100

             
     

   

2018 Natura viva,

olio e a/s/t, 120x100

             
     

   

2018 Fontana di Villa Borghese,

olio e a/s/t, 120x100

             
     

   

2018 Sole d'agosto,

olio e a/s/t, 120x100

             
     

   

2018 Rifrazione,

olio e a/s/t, 120x100

             
     

   

2018 Villa Borghese,

olio e a/s/t, 120x100

             
     

   

2018 Fontana di villa Borghese,

 olio e a/s/t, 120x100

             
     

   

2018 La controra,

olio e a/s/t. 60x80

             
     

   

2014 Nostalgia

olio e a/s/t, 140x180

             
     

   

2014 Fata Morgana

olio e a/s/t, 150x180

             
     

   

2015 Estate

olio e a/s/t, 60x80

             
     

   

2007 Ricordo di mare

olio e a/s/t, 100x80